Onze Diensten

Starten als ondernemer

• Ik wil starten als ondernemer, maar moet ik hiervoor een vennootschap hebben? De beslissing om zelf te ondernemen is zeer vaak een stap in het onbekende. Iets graag doen, en dit “zelfstandig” willen opbouwen is meestal eerder een emotionele dan een financiële of praktische keuze. Alleen blijkt de weg naar zelfstandig ondernemen er al snel één vol vragen en onzekerheden. Hoe wordt ik nu zelfstandige ? Waar moet ik daarvoor zijn en wat moet ik juist vragen? Neem ik financieel geen al te grote risico’s? Ben ik met alles in orde?


Wat doen wij voor u:

 Luisteren naar wat u juist wil gaan doen en wat uw concrete situatie is, waarna wij advies geven over de mogelijkheden die in uw specifiek geval het beste zijn (natuurlijk persoon handelaar of vennootschap, bijberoep of hoofdberoep, BTW activatie …).

 Concrete info over te nemen stappen: aanvraag van een ondernemingsnummer, de BTW activatie, aansluiting bij een sociaal secretariaat, aansluiting sociale kas

 Voor vennootschappen helpen wij uiteraard met: oprichtingsakte, statuten, financiëel plan, etc…

 Een duidelijke communicatie over de kostprijs van elke stap die wij ondernemen. Er worden geen acties ondernomen zonder dat u weet wat u te wachten staat op alle vlakken.

Terug naar het overzicht

Een vennootschap oprichten

• Ik wil een vennootschap oprichten, maar wat is de beste keuze: VOF, BVBA, NV, Commanditaire Vennootschap,…


 Hoewel een vennootschap zeker geen voorwaarde is om te ondernemen, zijn er verschillende redenen mogelijk waarom een bepaalde vennootschapsvorm toch nuttig kan zijn: fiscaal, beheer patrimonium, successieplanning, familiale situatie, overname/verkoop, coöperanten,…

 Samen met u overlopen wij alle mogelijkheden en bekijken stap voor stap in welke vennootschapsvorm uw noden het best worden gelenigd. Wij kijken hierbij zowel naar de kleine details als het grote geheel en zorgen voor fiscale optimalisatie op maat.

 Voor vennootschappen helpen wij uiteraard tevens met: oprichtingsakte, statuten, financiëel plan, etc…

Terug naar het overzicht

Advocaat

• Ik ben advocaat en zoek begeleiding inzake boekhouding, BTW, fiscaliteit, …


 Hoewel de meeste advocaten zeer goed geïnformeerd zijn over de gevolgen van de BTW –plicht, maakt dit de concrete toepassing ervan niet eenvoudiger. Veel van hen besteden steeds meer tijd aan hun administratie en krijgen te weinig duidelijk en gespecialiseerd advies. Zoals er in de advocatuur reeds duidelijke takken van specialisering bestaan is dit bij boekhouders veel minder duidelijk.

 Doordat ons kantoor reeds vele jaren nauwe contacten onderhield met advocaten, rechters, notarissen en deurwaarders (niet alleen hebben wij onder ons cliënteel verschillende advocaten en advocatenkantoren, ook is Dhr. Piet Vermeeren erkend gerechtsdeskundige in handels- en burgerlijke zaken, plaatsvervangend lid -en oud actief lid- van de benoemingscommissie voor het notariaat en plaatsvervangend lid van de hoge raad ) hebben wij de fiscale situatie voor advocaten op de voet gevolgd.

 Niet alleen zorgen wij voor correcte aangiftes en een juiste berekening van het verhoudingsgetal (bij de gemengde BTW-plichtigen), ook kunnen wij u adviseren in een fiscale optimalisatie, rekening houdend met de specifieke situatie van uzelf en/of uw kantoor.

Terug naar het overzicht

Gerechtsdeurwaarders en notarissen

• U zoekt een kantoor met ruime ervaring in begeleiding van gerechtsdeurwaarders en notarissen…


Doordat ons kantoor reeds vele jaren nauwe contacten onderhield met notarissen en deurwaarders (niet alleen hebben wij onder ons cliënteel verschillende notarissen en gerechtsdeurwaarders, ook is Dhr. Piet Vermeeren erkend gerechtsdeskundige in handels en burgerlijke zaken, plaatsvervangend lid -en oud actief lid- van de benoemingscommissie voor het notariaat en plaatsvervangend lid van de hoge raad ) hebben wij binnen het kantoor een ruime ervaring opgebouwd in de begeleiding van notarissen en gerechtsdeurwaarders. De boekhouding van een gerechtsdeurwaarder of notariskantoor is zeer specifiek (bv. derdengelden, consignatie, enz…). Wij kunnen u een ervaren begeleiding garanderen waar u aan ons de vragen kan stellen en niet omgekeerd.

Terug naar het overzicht

Artsen (of associaties)

• Een boekhouder met kennis van zaken voor artsen (of associaties) ?

“Een boekhouder is de huisarts van uw onderneming”, een uitspraak die onder boekhouders zeer vaak wordt gedaan. De logische gevolgtrekking is echter dat niet elke boekhouder zich heeft gespecialiseerd in de begeleiding van artsen en artsenassociaties.


 De boekhouding van een huisarts vraagt zeker extra aandacht wat betreft de juiste toewijzing van de te belasten inkomsten van de patiënten, maar vooral van de diverse instanties (RIZIV, mutualiteiten, rusthuizen, verzekeringsmaatschappijen,…), waarbij sommige erelonen reeds vervat zitten in de getuigschriftenboekjes en andere dan weer niet.

 Ook aan de afgrenzing op het einde van elk jaar dient aandacht te worden besteed aangezien deze instanties vaak zeer laat betalen, bijvoorbeeld in het derde-betalerssysteem, en die ontvangsten moeten uiteraard aan het juiste fiscale jaar worden toegewezen.

 Binnen een huisartsenassociatie is dan weer de opvolging van de juiste verdeling tussen de huisartsen/partners onderling heel belangrijk, zowel m.b.t. de inkomsten (GMD, premies Impulseo e.d.) als de door te rekenen gezamenlijke onkosten van de praktijk.

Door onze jarenlange ervaring met huisartsen is de verwerking van deze gegevens ons niet vreemd.

Terug naar het overzicht

KMO

• Als KMO hebt u reeds een boekhouder maar zoekt u fiscale optimalisatie en expertise


 Door de hechte band met het bedrijfsrevisoraat Piet H. Vermeeren, kunnen wij mee rekenen op de fiscale en vennootschapsrechtelijke expertise binnen het revisoraat. Om u advies te geven inzake fiscale optimalisatie van een KMO dienen wij geen beroep te doen op externen.

 Wij kunnen uw bedrijf bijstaan bij het dagelijkse boekingswerk, de afsluitingen en of fiscale aangiftes

 Ook zoeken wij mee naar opportuniteiten (of te voorkomen problemen) inzake nieuwe vennootschapsstructuren en/of fiscale optimalisatie.

 Wanneer u uw bedrijf grondiger aan de pols wil voelen en hier niet de juiste middelen voor vindt, kunnen wij u de nodige analyses (met bijhorende duiding) aanreiken om een helderder beeld te krijgen.

Terug naar het overzicht

Familiale vennootschappen

• Familiale vennootschappen verdienen een persoonlijke en continue begeleiding.


 Aangezien wij zelf een familiale onderneming zijn is een persoonlijke en warme aanpak voor ons cruciaal. Ook wij verkiezen samen te werken met bedrijven waar we niet als nummer worden behandeld.

 Bij elke beslissing en advies kijken wij naar het groter geheel. Hierdoor voorkomen wij broekzak-vestzak operaties die u (te veel) geld kosten bij de organisatie en implementatie ervan, maar weinig verschil opleveren voor de uiteindelijke begunstigde.

 Door de hechte band met het bedrijfsrevisoraat Piet H. Vermeeren, kunnen wij mee rekenen op de fiscale en vennootschapsrechtelijke expertise binnen het revisoraat. Om u advies te geven inzake fiscale optimalisatie van een KMO dienen wij geen beroep te doen op externen.

 Wij kunnen uw bedrijf bijstaan bij het dagelijkse boekingswerk, de afsluitingen en of fiscale aangiftes.

 Ook zoeken wij mee naar opportuniteiten (of te voorkomen problemen) inzake nieuwe vennootschapsstructuren en/of fiscale optimalisatie.

 Wanneer u uw bedrijf grondiger aan de pols wil voelen en hier niet de juiste middelen voor vindt, kunnen wij u de nodige analyses (met bijhorende duiding) aanreiken om een helderder beeld te krijgen.

Terug naar het overzicht

Interne audit

Interne audit… net als u heeft uw onderneming nood aan een regelmatige check-up !


Als ondernemer bent u continu bezig met het leiden van uw bedrijf:  verkopen we genoeg en zijn de klanten tevreden , draait de productie vlot, kopen we de juiste producten tegen de juiste prijs, is mijn personeel efficiënt bezig, zijn er overbodige kosten, ben ik administratief in orde, zijn er nieuwe opportuniteiten… ? Het is evident dat u sommige zaken gaat delegeren om op die manier uw volle aandacht te kunnen op uw kernactiviteiten.  De boekhouders doen de boekhouding, de verkopers de verkoop , etc…

Maar hoe weet u of dit allemaal vlot verloopt ?

De resultaten zijn goed, maar zijn ze goed genoeg ?

Bent u zeker dat er geen bedrijfsmiddelen verloren gaan ?

 Een interne audit kan u hierop antwoord geven zonder dat u in conflict komt binnen uw bedrijf.

  1. Wij bespreken met u wat uw bezorgdheden juist zijn en hoe een interne audit u hierin kan ondersteunen
  2. Op basis van dit gesprek en een interne jaarrekening analyseren wij de grootste risico-gebieden binnen uw onderneming
  3. Aan de hand van korte gesprekken met werknemers op sleutelposities (waarbij we zorgen de dagelijkse werking van uw onderneming zo weinig mogelijk te belasten) worden de concrete risico’s en mogelijke gevolgen geïdentificeerd
  4. Wij lichten u in over de bekomen resultaten en stellen eenvoudig en snel te implementeren oplossingen voor
  5. Wij begeleiden u en uw medewerkers om via kleine en snel uitvoerbare wijzigingen een degelijke eigen interne controle te bekomen om aldus zowel de bedrijfsmiddelen als efficiëntie te vrijwaren.

Door onze ervaring in de externe, revisorale controle hebben wij de nodige ervaring om met beperkte tijd en middelen een degelijke audit uit te voeren zodat u uw volle aandacht op uw kernactiviteiten kan blijven richten.

Terug naar het overzicht

Bouwondernemingen en Bouwbedrijven

• Bouwondernemingen en bouwbedrijven hebben nood aan begeleiding met extra aandacht voor stock, WIU, forfaitaire opvolging, vergunningen,…


 De boekhouding van een bouwonderneming vraagt extra aandacht wat betreft de afgrenzing van de werven qua stock en werken in uitvoering. Bovendien moet er ook aandacht worden besteed aan de forfaitaire opvolging. Zo moeten de verbruikte materialen en de gepresteerde uren overeenstemmen met de omzet of minstens kunnen verantwoord worden.

 Als bouwonderneming met personeel in dienst moet u ook rekening houden met de speciale wetgeving voor de sector zoals weerverlet, detachering voor werken over de grens, … Hiervoor werken wij nauw samen met een sociaal bureau gespecialiseerd in de bouwsector.

 Ook moet een bouwonderneming rekening houden dat er voor bepaalde sectoren erkenningen nodig zijn en dat voor bepaalde opdrachten zoals bv. overheidsopdrachten speciale voorwaarden zijn. Wij kunnen, in samenwerking met een gespecialiseerde beroepsvereniging u hier in bijstaan.