Advocaat

• Ik ben advocaat en zoek begeleiding inzake boekhouding, BTW, fiscaliteit, …


Hoewel de meeste advocaten zeer goed geïnformeerd zijn over de gevolgen van de BTW –plicht, maakt dit de concrete toepassing ervan niet eenvoudiger. Veel van hen besteden steeds meer tijd aan hun administratie en krijgen te weinig duidelijk en gespecialiseerd advies.

Doordat ons kantoor reeds vele jaren contacten onderhield met advocaten, rechters, notarissen en deurwaarders – niet alleen hebben wij onder ons cliënteel verschillende advocaten en advocatenkantoren, ook is Dhr. Vermeeren gerechtsdeskundige in handels- en burgerlijke zaken en strafzaken, lid van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken en opvolger voor de Hoge Raad voor Justitie – hebben wij de fiscale situatie voor advocaten steeds op de voet gevolgd.

Niet alleen zorgen wij voor correcte aangiftes en een juiste berekening van het verhoudingsgetal (bij de gemengde BTW-plichtigen), ook kunnen wij u adviseren in een fiscale optimalisatie, rekening houdend met de specifieke situatie van uzelf en/of uw kantoor.