Artsen (of associaties)

• Een boekhouder met kennis van zaken voor artsen (of associaties) ?

“Een boekhouder is de huisarts van uw onderneming”, een uitspraak die onder boekhouders zeer vaak wordt gedaan. De logische gevolgtrekking is echter dat niet elke boekhouder zich heeft gespecialiseerd in de begeleiding van artsen en artsenassociaties.


De boekhouding van een huisarts vraagt zeker extra aandacht wat betreft de juiste toewijzing van de te belasten inkomsten van de patiënten, maar vooral van de diverse instanties (RIZIV, mutualiteiten, rusthuizen, verzekeringsmaatschappijen,…), waarbij sommige erelonen reeds vervat zitten in de getuigschriftenboekjes en andere dan weer niet.

 Ook aan de afgrenzing op het einde van elk jaar dient aandacht te worden besteed aangezien deze instanties vaak zeer laat betalen, bijvoorbeeld in het derde-betalerssysteem, en die ontvangsten moeten uiteraard aan het juiste fiscale jaar worden toegewezen.

 Binnen een huisartsenassociatie is dan weer de opvolging van de juiste verdeling tussen de huisartsen/partners onderling heel belangrijk, zowel m.b.t. de inkomsten (GMD, premies Impulseo e.d.) als de door te rekenen gezamenlijke onkosten van de praktijk.

Door onze jarenlange ervaring met huisartsen is de verwerking van deze gegevens ons niet vreemd.