Bouwonderneming en bouwbedrijven

• Bouwondernemingen en bouwbedrijven hebben nood aan begeleiding met extra aandacht voor stock, WIU, forfaitaire opvolging, vergunningen,…


 De boekhouding van een bouwonderneming of bouwbedrijf vraagt extra aandacht wat betreft de afgrenzing van de werven qua stock en werken in uitvoering. Bovendien moet er ook aandacht worden besteed aan de forfaitaire opvolging. Zo moeten de verbruikte materialen en de gepresteerde uren afstemmen met de omzet of minstens kunnen verantwoord worden.

⇒ Als bouwonderneming of bouwbedrijf met personeel in dienst moet u ook rekening houden met de speciale wetgeving voor de sector zoals weerverlet, detachering voor werken over de grens, … Hiervoor werken wij nauw samen met een sociaal bureau gespecialiseerd in de bouwsector.

⇒ Ook moet een bouwonderneming of bouwbedrijf rekening houden dat er voor bepaalde sectoren erkenningen nodig zijn en dat voor bepaalde opdrachten zoals bv. overheidsopdrachten speciale voorwaarden zijn. Wij kunnen, in samenwerking met een gespecialiseerde beroepsvereniging u hier in bijstaan.