Publicaties

BOEKEN

 1. “Pensioenfondsen”
  Pensioenfondsen_

–       1998 – Mys & Breesch / Gent

–       2de uitgave 1999 – Mys & Breesch/Gent

 1. Grondslagen bij waardering van zowel KMO’s als van grote onderne­mingen
  Grondslagen bij Waardering_

–       1999 – Mys & Breesch / Gent

 1. O.C.M.W. – Boekhouding
  boekhoudzakboekje

–       Zakboekje

–       uitgave 1998 -2012

 1. De Ziekenfondsen in België – activiteiten – toezicht
  De Ziekenfondsen in België_

–      2000 – Mys & Breesch / Gent

TIJDSCHRIFTEN

1. Tijdschrift voor Accountants en Boekhouders

Jaargang 14:

–     nr. 3: juli – augustus – september 1990

Bij de ‘Wet op de financiële transacties en de financiële markten’ blz. 3/8

–     nr. 4: oktober – november – december 1990

De weg naar geconsolideerde jaarrekeningen blz. 13/20

Jaargang 15:

–     nr. 4: oktober – november – december 1991

Boekhouden en fiscaliteit – Hun onderlinge verwevenheid en weerslag op elkaar blz. 15/21

Jaargang 16:

–     nr. 2: april – mei – juni 1992

Fusie van ondernemingen (deel I) blz. 3/11

–     nr. 2: april – mei – juni 1992

Fusie van ondernemingen (deel II) blz. 3/11

–     nr. 3: juli – augustus – september 1992

Fouten in de jaarrekeningen blz. 9/12

Jaargang 17:

–     nr. 3: juli – augustus – september 1993

Boekhouden en fiscaliteit – Hun onderlinge verwevenheid en weerslag op elkaar (2) blz. 3/8

Jaargang 18:

–     nr. 1: januari – februari – maart 1994

Boekhouden en fiscaliteit – Hun onderlinge verwevenheid en weerslag op elkaar (3) blz. 16/21

–     nr. 3: juli – augustus – september 1994

Enkele boekhoudkundige en juridische aspecten bij fusie van vennoot­schappen blz. 13/22

Jaargang 19

–     nummer 1: januari-februari-maart 1995

Boekhouden en fiscaliteit (4)

Jaargang 20

–     nummer 2: april-mei-juni 1996

De verantwoordelijkheden van beleggingsadviseurs

–     nummer 5: okt. – nov. – dec. 1996

Boekhouden en fiscaliteit

Jaargang 21

–     nummer 6: okt. – nov. -dec. 1997

Jaargang 22

–     jan. – feb. – mrt. 1998

Een volwaardige boekhoudwet voor de Vlaamse Openbare Instellingen

Jaargang 23

–     juli – aug. – sept. 1999

Boekhouden en fiscaliteit

2. In “Accountancy en Bedrijfskunde”

Jaargang  9

–     nummer 7: oktober 1989 –

Controle: Begrip, wezen, doel

blz. 25/31

–     nummer 8: november 1989 –

De controller: Eigenschappen en kwaliteiten

blz. 12/15

Jaargang 10

–     nummer 1: februari 1990 –

Interne controle, externe controle

blz. 10/14

–     nummer 2: maart 1990 –

Controle: technieken en methoden

blz. 8/13

–     nummer 3: april 1990 –

De werkwijze bij controle

blz. 19/23

–     nummer 4: mei 1990 –

Controle in een geïnformatiseerde omgeving

blz. 18/22

–     nummer 5: juni 1990 –

Controle in verzekeringsondernemingen

blz. 9/15

–     nummer 6: september 1990 –

Controle in het bankwezen

blz. 11/17

Jaargang 11

–     nummer 2: maart 1991 –

Juridische controle: enkele bedenkingen vanuit de praktijk blz. 19/23

–     nummer 8: november 1991 –

Management van de controle

blz. 9/16

Jaargang 13

–     nummer 2: maart 1993

Boekhouden als beleidsinstrument

blz. 2/5

–     nummer 5: juni 1993

Algemene beschouwingen over consolidatie

blz. 13/16

–     nummer 5: juni 1993

Consolidatiemethode

blz. 17/20

–     nummer 6: september 1993

Toelichting van enkele begrippen over consolidatie

blz. 13/20

–     nummer 6: september 1993

Consolidatietechniek

blz. 21/25

–     nummer 7: oktober 1993

Consolidatie: organisatie en werkzaamheden

blz. 5/10

Jaargang 14

–     nummer 1: februari 1994

Consolidatie – controle

blz. 22/28

–     nummer 2: maart 1994

Consolidatie: de geconsolideerde jaarrekening: belang en betekenis

blz. 19/26

–     nummer 7: oktober 1994

Pogingen om internationale vergelijkbaarheid van jaarrekeningen te bevorderen

blz. 3/6

Jaargang 15

–     Spreken de cijfers ? Sprekende cijfers !

Over de betekenis en waarde van jaarrekeningen

– nummer 2: maart 1995

– nummer 3: april 1995

– nummer 4: mei 1995

– nummer 5: juni 1995

Jaargang 15 – nummer 2

–     Bedrijfseconomische bedenkingen betreffende het financieel plan bij oprichting van een vennootschap

3. In “KK-Info”

Uitgave van de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid v.z.w. arrondissement Turnhout.

Jaargang 11

–     nummer 10: oktober 1991 –

Pensioenfondsen

blz. 23/25

Jaargang 12

–     nummer 3: maart 1992 –

De bedrijfsrevisor: overbodig of nuttig en noodzakelijk?

blz. 20/21

Jaargang 13

–     nummer 1: december 1992/januari 1993

Is een regelmatig gehouden boekhouding steeds fiscaal bewijskrachtig?

blz. 21

4. In Maand-Echo

 –     nummer 97 – einde september 1993

Rol en betekenis van de boekhouding

5. In “Sociaal” Welzijnsmagazine

–     Commentaar op de nieuwe OCMW-boekhouding

Jaargang 18, nummer 9, november 1997

–     OCMW en boekhoudingproblemen

Jaargang 19, nummer 2, februari 1998

6. In “Pacioli” maandblad van BIBF

–     Het kas- en dagontvangstenboek in de praktijk

Nummer 22 – 15 januari 1998